BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

โปรจิ๊บ จิ๊บ...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 

ไฮไลท์

กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 

สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์เก่าแก่แห่งเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า 

นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย  สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว

แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

MMR001_DD

เดินทาง
ม.ค. - มิ.ย.
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
Nok Air
(DD)
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ จำนวนที่รับได้ สถานะ
- 30-01 เม.ย 61 MMR001_DD 9,999 2 ติดต่อบริษัททัวร์
- 31-02 เม.ย 61 MMR001_DD 9,999 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 06-08 เม.ย 61 MMR001_DD 10,999 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 07-09 เม.ย 61 MMR001_DD 9,999 6 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13-15 เม.ย 61 MMR001_DD 10,999 2 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14-16 เม.ย 61 MMR001_DD 10,999 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 20-22 เม.ย 61 MMR001_DD 9,999 SOLD OUT ติดต่อบริษัททัวร์
- 21-23 เม.ย 61 MMR001_DD 9,999 28 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27-29 เม.ย 61 MMR001_DD 9,999 30 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28-30 เม.ย 61 MMR001_DD 9,999 27 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04-06 พ.ค 61 MMR001_DD 8,999 7 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05-07 พ.ค 61 MMR001_DD 8,999 34 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11-13 พ.ค 61 MMR001_DD 8,999 32 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12-14 พ.ค 61 MMR001_DD 8,999 16 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18-20 พ.ค 61 MMR001_DD 8,999 23 ติดต่อบริษัททัวร์
- 19-21 พ.ค 61 MMR001_DD 8,999 34 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25-27 พ.ค 61 MMR001_DD 8,999 34 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26-28 พ.ค 61 MMR001_DD 8,999 27 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01-03 มิ.ย. 61 MMR001_DD 8,999 34 ติดต่อบริษัททัวร์
- 02-04 มิ.ย. 61 MMR001_DD 8,999 34 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08-10 มิ.ย. 61 MMR001_DD 8,999 34 ติดต่อบริษัททัวร์
- 09-11 มิ.ย. 61 MMR001_DD 8,999 32 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15-17 มิ.ย. 61 MMR001_DD 8,999 34 ติดต่อบริษัททัวร์
- 16-18 มิ.ย. 61 MMR001_DD 8,999 34 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22-24 มิ.ย. 61 MMR001_DD 8,999 34 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23-25 มิ.ย. 61 MMR001_DD 8,999 31 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29-01 ก.ค. 61 MMR001_DD 8,999 34 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30-02 ก.ค. 61 MMR001_DD 8,999 34 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

 •  
   

  วันที่หนึ่ง

  กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - ตลาดสก๊อต - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ

 • 08:30 น.
   

  พร้อมกันที่

  สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์ ประตู 6 Nok Air (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 • 10:30 น.
   

  ออกเดินทางสู่

  กรุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน DD 4234 ** มีบริการอาหารว่างบนเครื่องค่ะ **

 • 11.15 น.
   

  เดินทางถึง

  สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 •  
   

  เที่ยวชม

  ตลาดโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า จำหน่ายสินค้าหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน อัญมณี หยก ผ้าทอ

 •  
   

  เดินทางสู่

  เมืองสิเรียม ชม พระเจดีย์เยเลพญา หรือ เจดีย์กลางน้ำ พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี

 •  
   

  พาท่านชม

  เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน

 •  
   

  ขอพร

  นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย

 •  
   

  สักการะ

  เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า "อะมาดอว์เมี๊ยะ" ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว

  MMR04 9-11 เป้กะทิ_170112_0034
 •  
   

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก

  BEST WESTERN HOTEL / SUMMIT PARKVIEW HOTEL ระดับ 4 ดาว

 •  
   

  วันที่สอง

  หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระราชวังบุเรงนอง - วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ - วัดไจ๊กะเลาะ - พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 •  
   

  เดินทางสู่

  เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี

 •  
   

  เข้าชม

  เข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา

  05
 •  
   

  นำท่าน

  ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎก ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้

  MMR04 9-11 เป้กะทิ_170112_0117
 •  
   

  เดินทางสู่

  กรุงหงสาวดี นำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร

  Picture1_1
 •  
   

  นมัสการ

  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524

  8511530779_ff6da2dbcc_b
 •  
   

  เข้าชม

  พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ซึ่งพึ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่

  06
 •  
   

  สักการะ

  สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ วัดแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่เก็บอัฐิของพระสุพรรณกัลยา

  08
 •  
   

  ชมและนมัสการ

  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง อายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง

  07
 •  
   

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก

  BEST WESTERN HOTEL / SUMMIT PARKVIEW HOTEL ระดับ 4 ดาว​

 •  
   

  วันที่สาม

  ย่างกุ้ง - พระนอนตาหวาน - กรุงเทพฯ

 •  
   

  สักการะ

  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

  09
 • 12:00 น.
   

  ออกเดินทาง

  กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4235

 • 13:45 น.
   

  เดินทางถึง

  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO., LTD.
บริษัท เบสท์อินโดไชน่าทราเวลแอนด์เอเจนซี่ จำกัด

COPYRIGHT © 2017 BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.