BEST INDOCHINA TRAVEL & AGENCY CO.,LTD

THE BEST ALTERNATIVE CHOICE FOR YOU

มหัศจรรย์...อยุธยา ไหว้พระ เสริมบารมี 

ไฮไลท์

ไหว้พระ ณ วัดวชิรธรรมาราม แวะซื้อของฝาก ตลาดหลวงปู่ทวด

สักการะวัดพนัญเชิง พร้อม อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นำสวดและทำพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคล

บริการอาหารกลางวัน ร้านอาหารชื่อดัง ณ ครัวสายน้ำป้อมเพชร พร้อมเมนูสุดพิเศษ: กุ้งเผาท่านละ 1 ตัว

นำท่านชมวัดใหญ่ชัยมงคล พร้อมทั้งสักการะ พระพุทธไสยาสน์หรือพระนอน

นำท่านชมวัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชญ์

อิสระทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดน้ำอโยธยา

*เดินทางโดยรถบัส V.I.P*

BT-TH01_BUS

เดินทาง
ก.ค. - ธ.ค.
ระยะเวลา
1 วัน
สายการบิน
รถบัส
(BUS)
ราคาเริ่มต้น
999 บาท

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้นที่ สถานะ
- 16 ต.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 17 ต.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18 ต.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 23 ต.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 24 ต.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25 ต.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 30 ต.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 31 ต.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 01 พ.ย. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 06 พ.ย. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07 พ.ย. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 08 พ.ย. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13 พ.ย. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 14 พ.ย. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 15 พ.ย. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 20 พ.ย. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 21 พ.ย. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 22 พ.ย. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27 พ.ย. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 28 พ.ย. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 29 พ.ย. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 04 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 05 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 06 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 07 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 10 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 11 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 12 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 13 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 18 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 19 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 20 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 25 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 26 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์
- 27 ธ.ค. 63 BT-TH01_BUS 999 ติดต่อบริษัททัวร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์